transformace

Transformace je odborný výraz pro „přeměnu“ či „proměnu“. Například biotransformace je „biologická přeměna“ nějaké látky v jinou.

Odvozené sloveso je transformovat.

Viz také trans-.