certifikát kvality a bezpečí

Certifikát kvality a bezpečí osvědčuje skutečnost, že ve zdravotnickém zařízení je poskytována kvalitní a bezpečná zdravotní péče a že poskytovatel zdravotních služeb má vytvořen funkční a efektivní systém pro posuzování výkonnosti a kontinuálního zvyšování kvality zdravotní péče a bezpečí pacientů; je vydáván podle § 105 zákona o zdravotních službách.

Související příspěvky: