slzné žlázy

Slzné žlázy (lat. glandulae lacrimales) jsou exokrinní žlázy, které produkují slznou tekutinu. Jedná se o párové žlázy – nad každým okem (levým i pravým) se nachází jedna slzná žláza. Slzné žlázy jsou součástí slzného aparátu.

Obrázek: Slzný aparát. Šipky naznačují směr toku slzné tekutiny poté, co je vyloučena slznou žlázou. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také žlázy, slzná tekutina, slzný aparát.