slzná tekutina

Slzná tekutina zabraňuje vysychání oka a pomáhá likvidovat bakterie, odstraňovat cizí tělesa a čistit povrch oka. Slzná tekutina obsahuje také živiny. Tvoří se v žlázách, které se nacházejí po stranách nad očima. Mrkáním se slzná tekutina rozprostírá směrem dolů, napříč okem až k vnitřnímu očnímu koutku, kde prochází maličkými otvory označovanými jako slzné body do dvou slzných kanálků. Z těchto kanálků je tekutina odváděna do tzv. slzného váčku v očnici. Tekutina nakonec vstupuje do slzovodu, který ústí do nosní dutiny.

Související příspěvky: