zevní rotace

Zevní rotace neboli laterální rotace je anatomický pojem, který označuje rotační pohyb končetiny kolem její podélné osy směrem od středu těla.

Opakem zevní rotace je vnitřní rotace.

Obrázek: Vnitřní rotace (vlevo) a zevní rotace (vpravo) levé nohy. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také rotace.