KHS

KHS je zkratka pro krajskou hygienickou stanici.