mezoteliom

Mezoteliom je benigní (nezhoubný) nebo maligní (zhoubný) nádor, který postihuje výstelku hrudní dutiny nebo břišní dutiny. Pokud je člověk vystaven částicím azbestu, které se dostanou do ovzduší (například při neodborném rozebírání starých budov, při jejichž stavbě se azbest používal), je u něj vyšší riziko vzniku maligního mezoteliomu.