dysbalance

Dysbalance je odborný výraz pro „nerovnováhu“. Například svalová dysbalance znamená nerovnováhu ve velikosti nebo síle svalů (obvykle na levé a pravé straně těla).

Viz také dys-.