systolický objem

Systolický objem je jiný název pro tepový objem.

Viz také systola.