předpona pneumo(n)-

pneumo- (případně pneumon-) je předpona, která znamená „týkající se plic“ (případně dýchání či vzduchu) či „související s plícemi“ (případně s dýcháním či vzduchem). Příklady:

  • pneumokonióza – souhrnné označení pro skupinu plicních onemocnění, která jsou vyvolána ukládáním vdechovaných částic minerálního prachu v plicích, 
  • pneumologie – plicní lékařství,
  • pneumonektomie – chirurgický zákrok, při kterém je odstraněna celá pravá nebo levá plíce,
  • pneumonie – zápal plic,
  • pneumotorax – nahromadění vzduchu (popř. jiného plynu) v pleurální dutině a následné smrštění (kolaps) plíce,
  • apod.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz pneumo(n)-.