intrauterinní transfuze

Intrauterinní transfuze je odborný název pro nitroděložní transfuzi.

Viz také intrauterinní, transfuze.