intrauterinní

Intrauterinní znamená „nitroděložní“. Například intrauterinní inseminace je odborný výraz pro nitroděložní oplodnění.

Viz také intra-.