kuřácká anamnéza

Kuřácká anamnéza je pokud možno úplný výčet prokouřených let, typu tabákových výrobků apod. Při zjišťování kuřácké anamnézy se lékař bude pacienta pravděpodobně ptát:

  • zda kouří v současné době nebo kouřil dříve,
  • v jakém věku začal kouřit,
  • kolik let celkem kouřil,
  • kolik cigaret denně přibližně vykouřil.

Viz také kouření, anamnéza, balíčkorok.