balíčkorok

Balíčkorok je výraz, který se používá v souvislosti s odhadováním množství vykouřených cigaret u konkrétního člověka za delší časové období. Jeden balíčkorok znamená, že člověk dlouhodobě kouří (nebo dříve kouřil) například:

  • po dobu 20 let jeden balíček (20 cigaret) denně,
  • nebo po dobu 10 let dva balíčky (40 cigaret) denně,
  • nebo po dobu 5 let čtyři balíčky (80 cigaret) denně,
  • apod.

Vzorec pro výpočet prokouřených balíčkoroků je následující (za předpokladu, že jedna krabička obsahuje 20 cigaret):

Počet balíčkoroků = (počet vykouřených cigaret za den / 20) × počet let kouření.

Počet balíčkoroků lze také snadno spočítat na některé z on-line dostupných kalkulaček, např. na webu Masarykova onkologického ústavu.