předpona hepat(o)-

hepato- (případně hepat-) je předpona, která znamená „týkající se jater“ či „související s játry“. Příklady:

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz hepat(o)-.