hepatální

Hepatální znamená „jaterní“ nebo „týkající se jater“. Výraz je odvozen z latinského pojmenování pro játra (hepar).

Viz také extrahepatální, intrahepatální.