hypertriglyceridemie

Hypertriglyceridemie je zvýšené množství triacylglycerolů v krvi.

Viz také hyper-, triacylglyceroly (triglyceridy), -emie.