relaps

Relaps znamená opětovné se objevení příznaků nebo návrat nemoci, která byla již v klidovém stadiu, v tzv. remisi.

Odvozené sloveso je relabovat.

Poznámka: Pojem „relaps“ je někdy zaměňován s pojmem recidiva. Z praktického pohledu mezi relapsem a recidivou není věcný rozdíl.