stroma

Stroma je podpůrná tkáň, která tvoří základní „kostru“ nějakého orgánu, žlázy nebo i jiné struktury (např. nádoru). Stroma je obvykle tvořeno pojivovou tkání. Odvozené přídavné jméno je stromální.

Protikladem stromatu je parenchym, což je označení pro funkční tkáň nebo buňky nějakého orgánu.

Terminologická poznámka: Výraz „stroma“ je středního rodu a skloňuje se následovně:

1. pád stroma
2. pád stromatu
3. pád stromatu
4. pád stroma
5. pád stroma
6. pád stromatu
7. pád stromatem

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz stroma, stromální apod.