pozdní dumping syndrom

Pozdní dumping syndrom je stav, který se někdy vyskytuje u lidí, kterým byla odstraněna část žaludku (tj. byla jim provedena parciální gastrektomie) nebo celý žaludek (tzv. totální gastrektomie). Pozdní dumping syndrom se objevuje 2–3 hodiny po jídle: může se projevovat pocením, třesem, slabostí až apatií, zrychlenou srdeční frekvencí (tachykardií), pocitem na omdlení apod.

Viz také dumping syndrom, časný dumping syndrom.