dysartrie

Dysartrie je porucha řeči, která se vyznačuje narušenou výslovností. Dysartrie je způsobena poškozením některé části centrálního nervového systému nebo periferního nervového systému, která ovládá svaly zodpovědné za tvorbu řeči.

Viz také dys-.