Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 112

Otevřít filtraci
Ve zdravotnické dokumentaci se shromažďují všechny údaje o zdravotním stavu pacienta. Pacient či jeho blízcí mají za určitých okolností právo do dokumentace nahlížet. Náležit...
Zdravotnické prostředky na poukaz jsou takové pomůcky, které lékař předepíše (obdobně jako recept u léků) a pacient si je vyzvedne v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostře...
Ústřední vojenská nemocnice (ÚVN) poskytuje na úrovni fakultní nemocnice kvalitní komplexní a bezpečnou odbornou zdravotnickou péči o dospělé pacienty, založenou na nejmoderněj...
Můj dědeček ve věku 78 let je po několika operacích, není schopen se o sebe postarat a zároveň potřebuje trvalou lékařskou péči. Vím, že existuje několik řešení, jako jsou nemo...
Fakultní nemocnice Ostrava poskytuje dospělým i dětem ambulantní a lůžkovou základní, specializovanou a superspecializovanou diagnostickou i léčebnou péči. Fakultní nemocnic...
Nemocnice Na Homolce představuje nadstavbové klinické zdravotnické zařízení, které se od velkých fakultních nemocnic odlišuje tím, že neposkytuje kompletní spektrum zdravotni...
Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb...
Ústav pro péči o matku a dítě (ÚPMD) je špičkové zdravotnické zařízení, které se specializuje na poskytování zdravotních služeb v základních oborech gynekologie, porodnictví, n...
Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je součástí systému zdravotních služeb ČR. Jejím základním úkolem je poskytování tzv. přednemocniční neodkladné péče (PNP). Konkrétně se j...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice nejen v České republice. VFN je vybraným zdravotnickým, v...

Zobrazeno 1 až 10 z 112

Kategorie

Typ

Počet výsledků