Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny neboli IARC (zkratka pochází z anglického názvu International Agency for Research on Cancer) je mezivládní agentura, která je součástí Světové zdravotnické organizace. Úkolem IARC je provádět a koordinovat výzkum příčin vzniku zhoubných nádorů. Kromě toho IARC shromažďuje a publikuje údaje o celosvětovém výskytu rakoviny.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Zhoubné nádory (rakovina)