bezlepková dieta

Bezlepková dieta je způsob stravování, který musí dodržovat lidé, u nichž byla diagnostikována nesnášenlivost lepku nebo celiakie.

Viz také lepek, dieta, celiakie, nesnášenlivost lepku.