vitiligo

Vitiligo je získaná a chronická porucha pigmentace kůže, při které dochází k postupnému úbytku buněk produkujících pigment (melanocytů), které určují barvu kůže, vlasů a očí. Vitiligo se projevuje jako „mléčně bílé“ skvrny na kůži a kosmeticky může působit velmi nepříznivě, zvláště pak u lidí s tmavou pletí.