pracovní paměť

Pracovní paměť je mozková činnost, která člověku umožňuje dočasné uchování informací nezbytných k dokončení konkrétního úkolu.