hypokineticko-rigidní syndrom

Hypokineticko-rigidní syndrom je soubor příznaků, který se vyskytuje zejména u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Vyznačuje se přítomností hypokineze (chudost a zmenšený rozsah pohybů) a svalové rigidity („ztuhlosti“).

Viz také syndrom.