komorová tekutina

Komorová tekutina (lat. humor aquosus) slouží k udržování správného nitroočního tlaku. Tento tlak je potřebný k tomu, aby se oko nesmrštilo a aby si udržovalo téměř kulovitý tvar, který je nezbytný pro optimální vidění. Komorová tekutina je důležitá pro zásobování rohovky a čočky živinami: neustále se vytváří nová tekutina, která cirkuluje ze zadní komory oční do komory přední a odtéká ven tzv. Schlemmovým kanálem. Pokud odtok komorové tekutiny nefunguje správně, pak se tato tekutina hromadí a zvyšuje tlak v oku (tzv. nitrooční tlak), což představuje problém zejm. u zeleného zákalu (glaukomu).
Vyhledat „komorová tekutina“ na NZIP