exkrece léčiva

Exkrece léčiva (angl. drug excretion) je odstranění léčiva a/nebo jeho metabolitů z organismu. Některá léčiva jsou totiž před vyloučením z těla přeměněna na jiné látky (viz metabolismus léčiva), jiná jsou z velké části vyloučena v nezměněné podobě.

Viz také léčivá látka, farmakokinetika.