porucha pozornosti s hyperaktivitou

Porucha pozornosti s hyperaktivitou je plný český název pro běžně používanou zkratku ADHD.

Viz také porucha, hyperaktivita.