hyperaktivita

Hyperaktivita je stav charakterizovaný výraznou pohybovou (motorickou) aktivitou nebo neklidem, který je nadměrný vzhledem k věku jedince – ať už dítěte či dospělého.

Viz také hyper-, porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).