poruchy příjmu potravy

Poruchy příjmu potravy se zjednodušeně řečeno vyznačují „nezdravým postojem k jídlu“. Člověk postižený některou z poruch příjmu potravy se zaobírá jídlem, jeho složením, nákupem či přípravou mnohonásobně více než převážná většina ostatních lidí. Lidé trpící poruchami příjmu potravy jedí buď příliš mnoho, nebo příliš málo, případně v nevhodnou dobu; často jsou posedlí svou tělesnou vahou nebo proporcemi. Ve všech případech se jedná o vážná duševní onemocnění, která mají velmi nepříznivý dopad na celkové zdraví člověka. Různými poruchami příjmu potravy mohou trpět muži i ženy jakéhokoli věku.

Konkrétními příklady poruch příjmu potravy jsou mentální anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání a syndrom nočního přejídání.

Viz také porucha.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Poruchy příjmu potravy