gerontopsychiatrie

Gerontopsychiatrie je podobor psychiatrie, který se zabývá studiem, prevencí a léčbou duševních onemocnění u lidí v pokročilém věku. Se stárnutím populace je tento obor čím dál více potřebný. Gerontopsychiatrie se zabývá mj. diagnostikou, léčbou a zvládáním různých forem demence a deprese.

Odvozené přídavné jméno je gerontopsychiatrický, lékař specializující se na gerontopsychiatrii se nazývá gerontopsychiatr.

Viz také geriatrie, psychiatrie.