podpůrná léčba

Podpůrná léčba je léčba poskytovaná za účelem zlepšení kvality života například u onkologických pacientů (ale obecně se může týkat i jiných typů onemocnění než jen zhoubných nádorů). Cílem podpůrné léčby není vyléčit dané onemocnění, ale zmírnit jeho příznaky a případné vedlejší účinky „hlavní“ léčby (například protinádorové). Podpůrná léčba může zahrnovat speciální léky, psychologickou podporu, cvičení, masáže atd.