skvamózní intraepiteliální léze nízkého stupně

Skvamózní intraepiteliální léze nízkého stupně neboli LSIL (zkratka pochází z anglického názvu low-grade squamous intraepithelial lesion) jsou prekancerózní léze děložního hrdla, které jsou nalezeny ve vzorcích tkáně odebraných z děložního čípku při kolposkopickém vyšetření. Jedná se o mírné buněčné změny, které se v určitém období života objeví u mnoha žen, aniž by vyvolaly jakékoli příznaky. LSIL obvykle vymizí samy. Je však důležité, aby ženy, u nichž tyto změny byly zjištěny, chodily na kontroly přibližně každých šest měsíců.

Viz také skvamózní intraepiteliální léze, nízkého stupně (low-grade), prekancerózní léze děložního hrdla.

Související příspěvky: