štěrbinová lampa

Štěrbinová lampa je speciální druh mikroskopu, který očnímu lékaři umožňuje dokonalé vyšetřit zejména přední část pacientova oka (rohovku, duhovku, čočku apod.). Tento mikroskop je propojen se světelným zdrojem („lampou“) tak, že světlo prochází úzkou štěrbinou. Světlo míří pacientovi přímo do oka, a to tak, aby lékař viděl pouze tu oblast, kterou chce vyšetřovat.

Naopak pro vyšetření očního pozadí používá oční lékař oftalmoskop (viz oftalmoskopie).