duhovka

Duhovka (lat. iris), která se nachází před čočkou, má ve svém středu otvor označovaný jako zornice. Skrze zornici prochází do oka světlo. Při silném ozáření se zornice zužuje, naopak ve tmě nebo při stmívání se rozšiřuje. Je také nepostradatelná při zaostřování detailů, kdy se opět zužuje a tím poskytuje větší hloubku ostrosti.

Související příspěvky: