epidurální anestezie

Epidurální anestezie je typ anestezie (znecitlivění), kdy pacient(ka) během operace zůstává při vědomí, aniž by však cítil(a) bolest. Epidurální anestezie je nejčastějším typem tlumení bolesti používaným při porodu. Umožňuje matce, aby byla při vědomí a mohla ve vhodný čas tlačit, ale otupuje bolest od pasu dolů.

Při epidurální anestezii anesteziolog podává lokální anestetikum injekčně nebo prostřednictvím katétru do tzv. epidurálního prostoru, tj. prostoru vně tvrdé pleny i míchy.

Viz také anestezie, spinální anestezie.