regionální anestezie

Regionální anestezie je typ anestezie (znecitlivění) při chirurgickém zákroku, který znecitliví velkou část těla, například od pasu dolů. Lék je podáván injekčně nebo prostřednictvím katétru a používá se v případech, kdy nestačí pouhá injekce lokálního anestetika a kdy je pro pacienta/pacientku lepší, aby byl/a při vědomí (tj. není vhodná celková anestezie).

Regionální anestezie zahrnuje mj. spinální anestezii a epidurální anestezii, které se často používají při porodu.

Viz také anestezie.