placenta accreta

Placenta accreta je závažná porodnická diagnóza, která se vyznačuje tím, že placenta je vrostlá příliš hluboko do děložní stěny. Za normálních okolností se placenta po porodu od děložní stěny oddělí. V případě placenta accreta zůstává část placenty (nebo i celá placenta) připojena k děložní stěně, což může po porodu způsobit závažné krvácení.

Placenta accreta je považována za vysoce rizikovou těhotenskou komplikaci. Pokud je tento stav diagnostikován již během těhotenství, ošetřující gynekolog pravděpodobně doporučí porod císařským řezem a následné chirurgické odstranění dělohy (hysterektomii).

Viz také placenta.