multidisciplinarita

Multidisciplinarita znamená kombinaci více než jednoho vědního nebo lékařského oboru. Například u organických duševních poruch hraje roli řada onemocnění z různých lékařských oborů, proto je při jejich diagnostice a léčbě nezbytná multidisciplinární spolupráce neurologů, psychiatrů, internistů apod.