posttraumatická stresová porucha

Posttraumatická stresová porucha neboli PTSD (zkratka pochází z anglického názvu posttraumatic stress disorder) je forma úzkostné poruchy, která je způsobena stresující nebo traumatickou životní událostí. Mezi časté rizikové faktory PTSD patří:

  • sexuální nebo fyzické zneužívání v raném věku,
  • traumatické zážitky z válečného konfliktu,
  • prožití vážné nehody, požáru, teroristického útoku nebo přírodní katastrofy, jako jsou povodně nebo zemětřesení,
  • svědectví násilí nebo násilné smrti,
  • prožití fyzického útoku, jako je znásilnění, loupež nebo přepadení.

Viz také posttraumatický, porucha.

Související příspěvky: