senilní plaky

Senilní plaky jsou extracelulární (mimobuněčná) ložiska beta-amyloidu v šedé hmotě mozkové. Výskyt senilních plaků je charakteristický pro Alzheimerovu chorobu.

Viz také Alzheimerova choroba, beta-amyloid, amyloidový prekurzorový protein.

Související příspěvky: