senilní plaky

Senilní plaky neboli amyloidové plaky jsou extracelulární (mimobuněčná) ložiska beta-amyloidu v šedé hmotě mozkové. Výskyt senilních plaků je charakteristický pro Alzheimerovu chorobu.

Obrázek: Amyloidový prekurzorový protein (APP) je tzv. membránový protein; to znamená, že částečně je zanořen v plazmatické membráně nervové buňky (levá část obrázku). Činností enzymu sekretázy vzniká beta-amyloid (prostřední část obrázku). U pacientů s Alzheimerovou chorobou je metabolismus APP narušen a vznikající beta-amyloid vytváří senilní plaky – nerozpustné usazeniny mezi nervovými buňkami (pravá část obrázku). (Zdroj: ADEAR: Alzheimer's Disease Education and Referral Center, a service of the National Institute on Aging. Public domain, via Wikimedia Commons)

Viz také Alzheimerova choroba, beta-amyloid, amyloidový prekurzorový protein.

Související příspěvky: