autismus

Autismus je porucha psychického vývoje, která se vyznačuje obtížemi v sociální interakci a komunikaci, a obecně chováním, které většinová společnost označuje za „podivné“. Rodiče si příznaků často všimnou během prvních tří let života dítěte. Autismus se řadí mezi poruchy autistického spektra.

Odvozené přídavné jméno je autistický. Člověk, kterému byl diagnostikován autismus, je označován jako autista.

Viz také poruchy autistického spektra.