poruchy psychického vývoje

Poruchy psychického vývoje je souhrnné označení pro skupinu duševních poruch, které jsou pozorovány již od dětství a mohou zahrnovat méně či více závažná postižení v různých oblastech. Používání pojmu „poruchy psychického vývoje“ se může u různých odborníků mírně lišit.

Poruchy psychického vývoje v nejužším slova smyslu jsou vyjmenovány v kategorii F80–F89 v Mezinárodní klasifikaci nemocí (verze MKN-10). Podle tohoto výkladu se sem řadí specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, specifické vývojové poruchy školních dovedností, specifické vývojové poruchy motorických funkcí, poruchy autistického spektra apod. V širším slova smyslu bývá někdy mezi poruchy psychického vývoje zahrnována ADHD, případně i antisociální chování či schizofrenie, která začíná v dětství a pokračuje po celý život.

Poruchy psychického vývoje jsou přítomny od raného dětství. Většina z nich se s věkem dítěte zlepšuje, ale některé mohou vyústit v poruchy, které přetrvávají po celý život. Poměrně významnou roli hraje u poruch psychického vývoje genetická predispozice; postiženi bývají častěji chlapci než dívky.

Viz také porucha.