spona stydká

Spona stydká (lat. symphysis pubica) je chrupavčitý kloub, který vpředu dole spojuje obě pánevní kosti. Spona stydká je málo pohyblivý kloub (tzv. amfiartróza): u většiny dospělých umožňuje pohyb přibližně o 2 mm a rotaci o 1°. V době porodu se u žen pohyblivost stydké spony zvyšuje.

Viz také chrupavčité klouby, amfiartróza.