kost pánevní

Kost pánevní (lat. os coxae) je párová kost, která tvoří pletenec pánevní. Dvě pánevní kosti jsou vzájemně spojené vpředu a s kostí křížovou vzadu. Spojení pánevních kostí, kosti křížové a kostrče vytváří hlubokou, mísovitou strukturu, která se nazývá pánev.

Kost pánevní je velká, nepravidelná kost. V dětství se skládá ze tří samostatných kostí: kost kyčelní, kost sedací a kost stydká. V dospělosti tyto kosti srůstají a jejich hranice nelze rozlišit. Přesto si ponechávají své názvy a anatomové rozlišují rozdílné oblasti kosti pánevní. Ve spojení všech tří kostí (přibližně ve tvaru Y) se na vnější straně pánve nachází polokulovitá jamka, tzv. acetabulum. Acetabulum spolu s kulovitou hlavicí kosti stehenní tvoří kyčelní kloub.

Viz také pánev, kostra, pletenec pánevní.

Související příspěvky: