transplacentární přenos

Transplacentární přenos je jednou z možností přímého přenosu infekce. Jedná se o přenos infekce z matky na dítě během těhotenství, a to skrze placentu.

Viz také transplacentární, přímý přenos, přenos infekce.