horizontální přenos

Horizontální přenos je přenos infekce z jednoho jedince na druhého (obecně v populaci, nikoli z matky na dítě), obvykle kontaktem s různými tělními sekrety nebo jinými tekutinami (např. sputum nebo krev), které obsahují infekční agens.

Viz také vertikální přenos, přenos infekce.