inhibitory kontrolních bodů

Inhibitory kontrolních bodů je jiný název pro checkpoint inhibitory.